Menu
Your Cart
GENIET VAN ONZE DEALS
OP=OP !

Disclaimer

Sensefy.eu besteedt de uiterste zorg aan het samenstellen van deze website. Door toegang te krijgen tot deze website, evenals het materiaal en de informatie hierin, verklaart de gebruiker de volgende en onze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen, ermee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op basis van de informatie op de website en voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Deze website is bedoeld voor algemene informatie over onze producten en kan zonder voorafgaande toestemming of kennisgeving worden gewijzigd.

Intellectueel eigendom Sensefy.eu

De inhoud van deze website, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten blijven bij ons of onze licentiegevers. De informatie op Sensefy.eu mag alleen door de gebruiker zelf worden gebruikt. Overeenkomstig voornoemde rechten is het de gebruiker wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar(s) van het eigendomsrecht.

Aansprakelijkheid Sensefy.eu

Sensefy.eu spant zich in om op deze website nauwkeurige en actuele informatie op te nemen, maar kan niet garanderen dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, hoewel wij ernaar zullen streven deze website permanent beschikbaar te hebben. Wij wijzen de gebruiker er uitdrukkelijk op dat bepaalde informatie uit externe bronnen komt. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor contractbreuk, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en speciale schade, evenals voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met de toegang aan en gebruik van deze website, ongeacht of zij op de hoogte waren van de mogelijkheid (van optreden) van dergelijke schade.